Kanker heeft enorme impact

Maar liefst 45.000 mensen in de beroepsbevolking worden jaarlijks geconfronteerd met de diagnose kanker. Een bericht met enorme impact. Zeker op het werk. Toch kan er meer dan in eerste instantie wordt verwacht.

Sinds 2005 is Care in Company gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties op het gebied van werk en kanker. Hoewel er steeds meer aandacht ontstaat voor de verschillende aspecten rondom werk en kanker, worden we nog steeds geconfronteerd met schrijnende situaties, veelal veroorzaakt door angst, onwetendheid of handelingsverlegenheid bij leidinggevenden.

  • Angst, omdat de diagnose kanker altijd een grote impact heeft; ziekte, zware behandelingen en de onzekerheid over een goede afloop; voor veel mensen een reden om te veronderstellen dat ‘er van werken dan geen sprake kan zijn’.
  • Onwetendheid, want wanneer je tot het moment dat je geconfronteerd wordt met een ernstige diagnose als kanker nooit hebt nagedacht over hoe je zou handelen wanneer een medewerker met een dergelijk bericht aan je bureau zou staan, dan is zo’n mededeling een ‘overval’.
  • Handelingsverlegenheid. Als angst en onwetendheid een rol spelen is het enorm moeilijk om de juiste stappen te nemen. Of de juiste woorden te vinden. Niet vreemd uiteraard, maar beter om het te voorkomen.

Is er dan niets veranderd?

Zeker wel! Gelukkig weten steeds meer werkgevers dat het loont om goed voorbereid te zijn op dergelijke situaties, ook al denk je dat je werknemers niet in de gevarenhoek zitten. Denken vanuit mogelijkheden, omdat er zoveel meer kan dan tien jaar geleden; ontwikkelingen op het medische vlak gaan zo snel. Mensen zijn steeds beter in staat zijn om mee te blijven doen, ook gedurende behandelingen voor de ziekte kanker. Juist ook in ziekenhuizen is het ‘medische model’ gekanteld: moest je tien jaar geleden nog binnenblijven en jezelf in de carpoolplek van het leven parkeren, wordt nu juist ingezet op actief blijven tijdens ziekte en behandelingen. En wordt werk steeds meer ook een onderwerp dat door behandelaars wordt besproken en zelfs in enkele ziekenhuizen als behandeldoel ingezet.

Ook op wetenschappelijk niveau wordt veel aandacht besteed aan werk en kanker. Niet alleen om de zoektocht voort te zetten naar de juiste aanpak van re-integratie , we weten dat maatwerk altijd geboden is, maar ook om beter te weten hoe we met gevolgen van de ziekte en behandeling op het werk om kunnen gaan. Met een duurzame inzetbaarheid als doel.

Waar gaat het nou echt om?

Eigenlijk zijn er maar twee zaken belangrijk: cultuur en communicatie, want die twee c’s maken je organisatie een Caring Company.

Cultuur of te wel de eigen gemaakte afspraken over ‘hoe willen we in deze organisatie met elkaar om gaan’ ; wat vinden we belangrijk als het gaat om ‘omzien naar elkaar’, naar zorgen voor elkaar in een zakelijke omgeving. Welke stappen zetten we wanneer het niet goed gaat met een collega en waar werken we dan met z’n allen aan en naar toe?

Communicatie of te wel ‘het gesprek voeren en vooral blijven voeren met elkaar’ is de essentie van omgaan met elkaar en het inkleuren van de cultuur van je organisatie . Het elkaar bevragen, vooral over wederzijdse verwachtingen en de kernvraag die een collega met een ernstige aandoening echt ‘nodig heeft’ is : ‘wat heb je nodig’? Nodig om betrokken te kunnen blijven, om je balans te kunnen houden, om inzetbaar te zijn, om werkplezier te houden, om werk onderdeel van je herstel te kunnen laten zijn? Wat heb je nodig om duurzaam je werk te kunnen blijven doen en hierin te groeien? Maar ook, wat heb je nodig als het niet goed met je gaat? Hoe kunnen we als collega’s en als jouw werkgever in beeld blijven? “wat kunnen we voor elkaar doen?”

Wat heeft iemand met een ernstige aandoening nodig om het werk op te kunnen pakken? En wat heeft een organisatie of een team nodig om iemand op een goede manier op het werk te ontvangen?

Omgaan met kanker, door zowel de medewerker als de organisatie, gaat over cultuur. Het gaat over hoe we omgaan met elkaar om als iemand iets ernstigs overkomt.  Of dit nu kanker is, of een andere life event.  ‘Als je je laat overvallen, dan ben je te laat en maak je onherroepelijk fouten’.

Care in Company helpt jouw organisatie, team, medewerker en  in- en externe professionals (HR, bedrijfsarts etc.) om goed voorbereid te zijn.  We delen onze kennis en bouwen mee aan jouw Caring Company!

Neem vrijblijvend contact met ons op

De organisatie
Samenwerkingspartners
Het team