Fases

Past het zijn van een Caring Company bij jouw organisatie? Waar sta je nu? Wat heb je al goed geregeld en waar kun je nog stappen in zetten? Samen gaan we dit verkennen. Dit doen we tijdens een gesprek en aan de hand van onze Quickscan. Van daaruit kijken we of het zijn van een Caring Company jouw organisatie verder helpt en in welke fase van het traject je eventueel kunt instromen. 

Fase 1: Awareness & Ambitie

De eerste fase van het Caring Company traject draait om awareness en ambitie. Hoezeer heeft het begeleiden van ernstige zieke en kwetsbare medewerkers aandacht binnen jouw organisatie? In hoeverre is hierop beleid ingericht? Hoe bekend zijn betrokkenen binnen de organisatie daarmee? En wat wil je uiteindelijk met elkaar bereiken qua verzuimmanagement, inzetbaarheid en communicatie?

Bedrijfsscan

In deze fase voeren wij een Bedrijfsscan uit. Deze bedrijfsscan bestaat uit een reeks gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen uit jouw organisatie. Op basis van de bevindingen geven we je inzicht in wat goed gaat en waar nog ruimte voor verbetering is en brengen we advies uit over mogelijke vervolgstappen. 

Ambities

Ons advies sluit aan bij de ambities, het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid en de lopende programma’s van jouw organisatie. We laten zien met welke laagdrempelige verbetermogelijkheden jullie zelf al aan de slag kunnen en zetten adviesgesprekken, training en coaching in om ook de meer uitdagende stappen te zetten. 

Fase 2: Betrokken en beheerst

De tweede fase is de realisatie, implementatie en borging van beleid bij medewerkers met impactvolle situaties. 

Verzuimbeleid

Deze fase start met het aanpassen van het verzuimbeleid. Hoe ga je als organisatie om met medewerkers die ernstig ziek zijn of met andere impactvolle situaties te maken krijgen? Wat zijn de uitgangspunten? Hoe loopt het proces? Wie doet wat? Wij ondersteunen bij het opstellen van het beleid, in samenwerking met een projectgroep van jouw organisatie. 

Implementatie

Daarna volgt de implementatie. Daarbij trainen we alle betrokkenen om het beleid goed te kunnen uitvoeren. Via onze Care Academy bieden we hen gerichte trainingen, workshops en opleidingen aan. Voorkom handelingsverlegenheid en ongemak. Goed getrainde managers kunnen hun taken beter vervullen. Alle betrokkenen weten wat ze moeten doen om jouw kwetsbare medewerker de beste ondersteuning te bieden en complex verzuim te voorkomen.

Re-integratie

Natuurlijk komt het voor dat een kwetsbare of ernstig zieke medewerker een tijd niet kan werken, maar door goede begeleiding maak je de re-integratie zo laagdrempelig mogelijk. Op die momenten bieden onze collega’s van StapNu ondersteuning in verzuimbegeleiding, werkbehoud en re-integratie. 

Evaluatie

Dankzij een helder verzuimbeleid kun je achteraf effectief evalueren wat goed ging en waar nog ruimte voor verbetering zit. Zo blijf de organisatie zich continue ontwikkelen en kun je zorgdragen voor de certificering van het beleid. 

Fase 3: Caring Company

De zorg voor en begeleiding van kwetsbare of ernstig zieke medewerkers is volledig geïntegreerd en geborgd binnen de organisatie. Vanaf nu ga je actief aan de slag met periodieke toetsing en ontwikkeling. 

Wij en onze partners ondersteunen je met (jaarlijkse) trainingen en coaching. We houden je op de hoogte van de laatste trends en helpen je deze in jouw organisatie te implementeren. Daarnaast schakelen we, als de organisatie dat zelf wenst, een externe auditor in voor een onafhankelijke toetsing. Bij een positieve beoordeling van de interne audit (door de eigen medewerkers uit te voeren) en, indien gewenst, de externe audit, verkrijgt de organisatie het certificaat ‘Caring Company’ en mag je deze titel voeren in je interne en externe communicatie. 

StapNu 8564 min

Caring Company worden?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten