Privacyverklaring Care in Company

1 juni 2019

Inleiding

Vanuit Care in Company wordt advies en coaching gegeven over verzuim bij kanker in organisaties, als ook workshops en trainingen verzorgd over kanker en werk. Deze workshops kunnen worden gevolgd door middel van een inschrijving voor een workshop, maar ook middels maatwerk incompany trajecten. Voor het registreren van aanmeldingen vragen we u naar uw persoonsgegevens. Omdat we het belangrijk vinden dat uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

Care in Company te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt Care in Company bereiken via info@careincompany.nl of via telefoonnummer 033-4480730 of 06-51179637 (Machteld de Bont).

Verwerking van persoonsgegevens

In deze privacy verklaring wil Care in Company u informeren over de volgende onderwerpen:

1. Waarom verzamelt de Care in Company persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Hoe beschermt Care in Company uw privacy, ook op het internet?
3. Cookies
4. Wat zijn uw rechten?
5. Wanneer worden uw gegevens verstrekt?
6. Klachten over uw privacy
7. Wijzigingen en updates

1. Waarom verzamelt Care in Company persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop of een bijeenkomst bij, of wanneer u advies vraagt aan Care in Company, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens. Dit gaat veelal middels het aanleveren van gevraagde informatie op het aanmeldingsformulier voor workshops, of het contactformulier die te vinden zijn op de website. Uw gegevens worden in ieder geval gebruikt voor:

1. Het registreren van uw aanmelding.
2. Het sturen van een bevestiging van uw aanmelding en het u aanleveren van informatie omtrent de workshop.
3. Het toesturen van een evaluatieformulier.
4. Het toesturen van een plan van aanpak voor coaching of advies.
5. Optioneel: het ontvangen van de digitale nieuwsbrief en het informeren over voor u interessante informatie en bijeenkomsten.

2. Hoe beschermt Care in Company uw privacy, ook op het internet?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van Care in Company. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als u onze website bezoekt, ziet u een klein teken van een sleutel of een slot. Of u de sleutel of het slot ziet is afhankelijk van uw browser (met de browser zoekt u op het internet). Als u de sleutel of het slot ziet weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd doordat de uitgewisselde persoonsgegevens gecodeerd worden.

3. Cookies

Als u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Dit betekent dat er een klein bestand op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze zogenaamde cookies maken de website van Care in Company nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van de gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

4. Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Care in Company van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen uw gegevens toe te sturen of in te zien op ons kantoor te Amersfoort. Care in Company zal u binnen vier weken inzage geven, na legitimatie. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Care in Company vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Voor dit verzoek kunt u ons bereiken per mail op info@careincompany.nl of per post: Koningin Wilhelminalaan 12, 3818 HP Amersfoort. Ook vragen over dit privacy statement kunt u sturen naar bovenstaand adres. Care in Company verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is of in geval van fraude.

5. Wanneer worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij hier uitdrukkelijk uw toestemming voor is verleend.

6. Heeft u klachten over uw privacy?

Als u een klacht heeft over hoe Care in Company met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een brief schrijven aan de Klachtenfunctionaris van Care in Company. U kunt uw brief richten aan: Care in Company, t.a.v. klachtenfunctionaris, Koningin Wilhelminalaan 12, 3818 HP Amersfoort.

7. Wijzigingen en updates

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. Op deze plaats vindt u altijd het nieuwste privacy statement. Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 1 juni 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten