Uitleg

Je wilt een goede werkgever zijn. Dat is in het belang van je medewerkers en de organisatie. Maar wat als een medewerker met een impactvolle situatie te maken krijgt? Ben je daar dan ook op voorbereid? Ben je dan de Caring Company die deze medewerker de best mogelijke begeleiding kan bieden? En benut je alle mogelijkheden om je medewerker inzetbaar te houden?

Weten wat je moet doen

Care in Company laat zien wat je als organisatie kunt doen om jouw medewerker zo goed mogelijk bij te staan. Wij bereiden alle betrokkenen in jouw organisatie optimaal voor om de medewerker in deze lastige situatie te ondersteunen. Je weet precies wat je moet doen. Zo kun je er als Caring Company zijn voor je (kwetsbare) medewerkers. Je voorkomt zo complex en langdurig verzuim, de loyaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers zal vergroten en je behoudt kostbaar talent voor de organisatie.

Verzuim versus inzetbaarheid

Wat we je onder meer meegeven, is om de melding van een impactvolle situatie, zoals de diagnose van een ernstige ziekte, niet meteen als verzuimmelding te benaderen. Het is een logische reflex, maar een impactvolle situatie betekent niet per definitie dat jouw medewerker niet meer kan werken. Sterker nog, werken kan soms juist heel helpend en waardevol zijn. Belangrijk is om hierover het juiste gesprek met je medewerker aan te gaan.

Het goede gesprek

Als leidinggevende vraag je je wellicht af: ‘Hoe voer ik dan dat goede gesprek? Wat mag ik eigenlijk vragen? Hoe kom ik erachter wat mijn medewerker nodig heeft en hoe betrek ik collega’s erbij?’ Met tips, adviezen, workshops en trainingen helpen we je op weg, nemen we ongemak en handelingsverlegenheid weg en bieden we je alle kennis die je nodig hebt om jouw ondersteunende rol goed in te vullen. 

Belang van het eerste gesprek

Het eerste gesprek, vaak het gesprek waarin een medewerker melding maakt van een ziekte of ingrijpende situatie, is misschien wel het belangrijkste. Zelf ben je wellicht geneigd om in dat gesprek de medewerker zoveel mogelijk te ontlasten door iemand zich ziek te laten melden en werk uit handen te nemen. ‘Die heeft nu wel wat anders aan het hoofd.’ Maar hoe zou jij je voelen als je eerst hoort dat je je gezondheid kwijt bent en daarna ook nog eens je werk? Hoe goed je intenties ook zijn, het is in de eerste plaats goed om aan je medewerker te vragen wat hij of zij zelf zou willen of nodig heeft. En daar even de tijd voor nemen is mogelijk. Daarom heeft het de voorkeur om je voor te bereiden op dergelijke gesprekken voordat je een medewerker met een impactvolle situatie tegenover je hebt zitten.

Hoe word mijn organisatie een Caring Company?

Het traject van Caring Company kent verschillende fases. Samen inventariseren we in welke fase jouw organisatie zich bevindt. Om vervolgens samen te kijken welke kansen er liggen. Van daaruit kijken we wat er nodig is om jullie naar het gewenste niveau van een Caring Company te krijgen.

StapNu 7799 min

Caring Company worden?

Waarom een certificaat?

Wanneer je het Caring Company traject met goed gevolg doorlopen hebt, en middels een audit* aantoonbaar hebt gemaakt dat afspraken en processen vastgelegd én intern bekend zijn, dan mag de organisatie zichzelf een Caring Company noemen. Je kunt als werkgever zelf beslissen of je nog een externe audit wilt laten uitvoeren. Het Caring Company Certificaat maakt dit feit concreet, tastbaar en aantoonbaar. Hiermee kun je dus aantonen dat je als organisatie interne afspraken en beleid hebt om kwetsbare medewerkers de juiste begeleiding te bieden. 

Maar het belangrijkste blijft natuurlijk, dat wanneer er op een dag een medewerker aan je bureau staat met slecht nieuws, jij weet wat je moet doen om de juiste ondersteuning te bieden.

* Audit

  1. Een interne audit wordt door de medewerkers van de eigen organisatie gehouden. De adviseurs van Care in company helpen bij de opzet en uitvoering van interne audits
  2. Een externe audit wordt uitgevoerd door KIWA , een certificerende instantie. Een externe audit een extra bevestiging van de gemaakte interne afspraken, maar geen voorwaarde voor het verkrijgen van het Caring company certificaat.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten