Bedrijfsscan

Je wilt een goede werkgever zijn voor je medewerkers en bovendien grip krijgen op verzuim bij impactvolle situaties zoals een ernstige ziekte. Van belang hierbij zijn een goed en gedragen verzuimbeleid, heldere processen en betrokkenen die voldoende onderlegd zijn om hun rol in het geheel te vervullen. In hoeverre is dat binnen jouw organisatie goed nu geregeld? Waar is nog ruimte voor verbetering die je geld bespaart en onnodig verzuim beperkt? De Bedrijfsscan laat het zien. 

Inzicht en actie

De Bedrijfsscan geeft een aanzet tot concrete verbeteracties. Daarmee helpen we je invulling te geven aan een hanteerbaar en gedragen verzuimbeleid dat zowel concreet als toetsbaar is.

Kick-off meeting

We starten de Bedrijfsscan met een kick-off meeting. Hierbij gaan we met het projectteam van jouw organisatie in gesprek over de inhoud en doelstellingen van de Bedrijfsscan. Waar zijn jullie benieuwd naar? Welke aandachtspunten wil je wellicht extra onderzocht hebben? Wie willen jullie betrekken bij de bedrijfsscan? Met deze uitkomsten gaan we de gesprekken voeren met diverse mensen uit je organisatie. 

Planning interviews

De eerstvolgende stap is het inplannen van de interviews met alle betrokkenen: HR-professionals, leidinggevenden, de bedrijfsarts, eventueel een directie- en OR-lid en waar mogelijk ervaringsdeskundige medewerkers die zelf of als mantelzorger een impactvolle situatie meemaken of hebben meegemaakt.  

Uitvoeren Interviews

Met alle betrokkenen gaan we een persoonlijk gesprek aan. We stellen hen onder meer vragen over het verzuimbeleid van de organisatie en de interne afspraken die naar aanleiding daarvan zijn gemaakt. Wat vinden ze hiervan, wat zijn hun ervaringen en waar lopen ze tegenaan? Wat ging goed en bracht hen verder?  We zijn benieuwd naar hun ervaringen, of ze behoefte hebben aan extra kennis of ondersteuning en waar zij wellicht zelf verbetermogelijkheden zien.

Rapportage met aanbevelingen

In een rapportage met aanbevelingen koppelen we de opgedane inzichten terug. We geven onder meer inzicht in de volledigheid en helderheid van jullie verzuimbeleid en -processen en wat hierin eventueel aanscherping behoeft. Daarnaast laten we zien in hoeverre het beleid en de processen worden gedragen en zijn geborgd binnen de organisatie. Bovendien krijg je inzicht in de stappen die je kunt zetten om verbeteringen door te voeren en in welke volgorde van prioriteit je dit het beste kunt doen. 

Presentatie uitkomsten en aanbevelingen

Wij presenteren de uitkomsten en aanbevelingen aan de projectgroep. Deze vormen de basis voor de volgende stappen. Wat kunnen we doen om het beleid en alle betrokkenen naar een hoger plan te tillen? Samen komen we tot een plan van aanpak voor de implementatie van de gewenste aanpassingen. 

Tijdsduur Bedrijfsscan

Afhankelijk van onder meer de grootte van de organisatie neemt de Bedrijfsscan zo’n 2 tot 4 maanden in beslag. 

Gratis kennismaking en voorstel

Is de Bedrijfsscan iets voor jouw organisatie? Neem eens contact met ons op. Tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, online of fysiek, vertellen we er alles over. 

StapNu 7725

Caring Company worden?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten