Advies

Naast het inzichtelijk maken en aanpakken van verbetermogelijkheden via de Quickscan en Bedrijfsscan en het verzorgen van opleidingen via de Care Academy, bieden wij ook maatwerk advies. We ondersteunen en adviseren bij de begeleiding van medewerkers die met een ernstige ziekte of andere impactvolle situatie te maken krijgen. 

Adviesgesprek

Als directie, management en HR wil je een helder en goed verzuimbeleid opstellen, implementeren en borgen. Een beleid dat duidelijk is, gedragen wordt en mede een leidraad biedt voor iedereen die met een impactvolle situatie te maken krijgt. Het ultieme doel: inzetbaarheid in plaats van onnodig lang en complex verzuim en uitval.

Maar hoe pak je dat aan? Wat is specifiek van belang om in je beleid op te nemen over de begeleiding van medewerkers in een impactvolle situatie? En hoe sluit je processen daarop aan? Wij geven je advies. Aan de hand van gesprekken en werksessies komen we samen tot een optimaal verzuimbeleid, heldere processen en duidelijke interne afspraken, aanvullend op wat je nu al geregeld hebt. 

StapNu 7998 min

Caring Company worden?

Coaching

Voor leidinggevenden is de uiterst belangrijke taak weggelegd om het gesprek met de medewerker aan te gaan. Maar wat kun je vragen en zeggen en wat juist niet? Hoe kun je jouw medewerker/collega ondersteunen en doe je dat goed? Tijdens de opleidingen leer je hoe je invulling kunt geven aan je zakelijke én zorgzame rol. Maar in de praktijk is iedere casus uniek.  

Wij coachen je graag in de praktijk. We staan je bij in de begeleiding van jouw kwetsbare medewerker en de collega’s daar omheen. Je kunt bij ons terecht voor praktische vragen en advies. Samen zorgen we ervoor dat je jouw rol zo goed mogelijk kunt vervullen. 

Begeleiding

Ook als medewerker kun je bij Care in Company terecht. Wellicht merk je dat jouw werkgever begeleiding nodig heeft in het omgaan met medewerkers die een ernstige ziekte of andere impactvolle situatie doormaken. Wij begeleiden leidinggevenden, HR-adviseurs, bedrijfsartsen en collega’s in het voeren van goede gesprekken en het bieden van begeleiding in iedere fase van het ziekte- en behandelproces. We denken creatief mee in mogelijkheden om kwetsbare medewerkers zoveel mogelijk inzetbaar te houden.

Heb je zelf als medewerker te maken (gehad) met een impactvolle situatie en wil je nu aan de slag met je re-integratie? Dan brengen we je in contact met onze collega’s van StapNu. Zij helpen je bij een succesvolle terugkeer in je huidige of een nieuwe baan.

Stapnu

Bijeenkomsten

Een situatie waarin een collega een impactvolle situatie meemaakt, raakt het hele team. Hoe ga je met jouw zieke of geraakte collega om? Wat kun je vragen en zeggen? Wat mag je van je zieke collega verwachten en hoe kun je helpen? Het kan lastig zijn om hier de juiste antwoorden op te vinden. 

Wij organiseren bijeenkomsten voor collega’s van bijvoorbeeld ernstig zieke medewerkers. We helpen hen op een goede manier met hun collega om te gaan. De open en goede werksfeer die daardoor ontstaat, draagt bij aan zijn of haar inzetbaarheid en herstel en reduceert mogelijk de uitval van collega’s. 

StapNu 8564 min

Contact

Is jouw organisatie gebaat bij maatwerk advies en ondersteuning? En welke vorm past dan het beste? Neem eens contact op, dan bespreken we het samen. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten